Nationwide

En gledens dag for AMCAR og norsk bilhobby, mai/2021 - American car club of Norway

May 24, 2021 @ 00:00 until June 24, 2021 @ 00:00

AMCAR er i kraftig vekst og har nå passert 24 000 personlige medlemmer.

Med vårt skreddersydde fordelsprogram for deg som har bilen som hobby, opplever stadig flere at vi utgjør en forskjell for dem. Vårt overordnende mål er at det skal bli enklere for deg å ha bil som hobby, uavhengig av hvilken biltype du har.

Medlemsmassen vår er også langt mer mangfoldig enn tidligere, og det er en sann glede å kunne tilby markedets beste vilkår innen veihjelp, forsikring, finansiering og rabattavtaler til nye dedikerte bilentusiaster.

Teknisk bistand og bilrelaterte medlemsturer til spennende destinasjoner, er også noe våre medlemmer nyter godt av. Hver eneste dag hjelper vi medlemmer som har utfordringer eller spørsmål av teknisk art. Et nytt turkonsept er planlagt fra 2022 og du kan se fram mot Goodwood Revival/Festival of Speed, Oldtimer Grand Prix, Nürburgring med egen bil og kanskje neste års Formel 1 i Florida for å nevne noe – følg med når vi ruller ut nyhetene.

Flere medlemmer betyr at vi styrker staben for å kunne levere et stadig bedre produkt for deg, og det betyr også at vårt politiske engasjement vil bli enda mer synlig og slagkraftig enn noen gang.

Å bli bedre kjent med de ulike bilklubbene som nå har tilsluttet seg AMCAR, har vært en berikelse for oss. Vi opplever at våre tilsluttede klubber er preget av gode og inkluderende miljø med stort engasjement. Det er et faktum at sunn og god klubbdrift utgjør selve ryggraden i norsk bilhobby.

Spør oss gjerne om hva vi kan gjøre for deg eller klubben din – vi er her for å hjelpe.

Et medlemskap i AMCAR koster kun kr. 795,- pr. år. Meld deg inn på amcar.no eller ring 728 96 000.

LMK-klubber: HUSK å søke om refusjon av mva for regnskapsåret 2020 FØR 19. juni/2021 - Landsforbundet av motorhistoriske kjøretøyklubber

June 01, 2021 @ 00:00 until June 19, 2021 @ 00:00

Hei alle sammen

Da er det igjen tid for å søke om refusjon av mva for regnskapsåret 2020. LMK regnes som sentralledd i denne prosessen og vi søker for alle våre underledd (klubbene).

Vi håper at mange av klubbene benytter seg av denne muligheten som er rettet inn mot frivillige organisasjoner og lag. Her ligger en betydelig inntektskilde for klubbene. Som LMK klubb forestår vi hele denne søknadsprosessen, vi tar ingen gebyrer og dekker alle eksterne revisjonskostnader. Det eneste klubben trenger å gjøre er og sende inn fjorårets regnskap underskrevet av klubbens kasserere og valgte revisor og fylle ut vedlagte skjema. Alt sammen sendes til post@lmk.no

Søknadsfrist 18. juni 2021.

Husk at klubben må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Som tidligere år vil LMK bekrefte at søknaden er mottatt. Hvis klubben ikke mottar en slik bekreftelse må klubben selv ta kontakt med administrasjonen i LMK om dette.

Mer info om ordningen finnes her: Om momskompensasjon generell ordning - Lotteri- og stiftelsestilsynet (lottstift.no)

Med hilsen LMK Kristin Risø Øvre Slottsgate 2 b, 0157 Oslo Tlf. 22 41 39 00

SØKNAD OM MOMSKOMPENSASJON FOR 2021

Søknad fra klubbene i Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber. Send skjemaet med vedlegg på e-post: post@lmk.no eller pr. post: LMK, Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo. SØKNADSFRIST 18. JUNI 2021

Tiden er igjen inne for å søke momskompensasjon på bakgrunn av totale driftskostnader for regnskapsåret 2020. LMK benytter seg av forenklet søknad. Husk at klubben må være registrert i Frivillighetsregisteret. Fyll ut skjemaet under og legg ved regnskapet til klubben, underskrevet av kasserer og oppnevnt revisor. Det er LMK, som sentralledd, som søker på vegne av alle eierklubbene tilsluttet LMK. For de klubbene som har avvikende regnskapsår, legges det siste godkjente regnskapet til grunn.

Navn på klubb / forening: * Organisasjonsnummer: Kontaktperson i klubben: e-post / telefon til kontakt: Kontonummer for utbetaling av tildelt beløp:

Søknad Beløp Totale driftskostnader fra revidert regnskap 2020

- renter på lån og evt. andre finanskostnader

- kostnadsførte nybygging, påbygging og ombygging for bygg anlegg eller annen fast eiendom

Sum søknad

Kompensasjonsbeløpet blir beregnet av Lotteri- og stiftelsestilsynet midt i desember, og kompensasjonen vil bli utbetalt i siste halvdel av desember 2021.

Vedlegg som skal følge søknaden: Revidert regnskap – underskrevet av kasserer og oppnevnt revisor. Alle som søker må sende med regnskapet, selv om dette er innsendt tidligere i år.

Forskrifter for MVA-kompensasjonen kan lastes ned her: https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-generell-ordning/

Kjør boble til jobb, juni/2021 - Veteran VW Klubben

June 22, 2021 @ 00:00 until June 22, 2021 @ 00:00

Siden 1995 har VW-miljøet internationalt 22 juni feiret entusiasme for gamle bobler.

Kjør din VW til jobb dagen. Bli med du også!

Drive your classic to work day, juni/2021 - Pit Thoresen, Arild Dyrkorn og Jan Gunnar Halstvedt

June 24, 2021 @ 06:00 until June 24, 2021 @ 20:00

La morgen- og ettermiddagstrafikken preges av entusiastkjøretøy.

La p-plassene utenfor landets mange arbeidsplasser skinne av flotte kjøretøy.

Mangler du eget kjøretøy? -Sitt på med en kollega!

Snøscooterens dag, nov/2021 - Reitwagen.no og Snøscooterimportørenes forening

November 13, 2021 @ 08:00 until November 13, 2021 @ 16:00

Snøscooterens Dag markeres hos alle forhandlere over hele landet.

Dette er et samarbeid mellom alle snøscooterforhandlere over hele landet gjennom SIF – Snøscooterimportørenes Forening, Reitwagen.no og Snøscooterklubbenes Fellesråd (SKFR), som består av lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør, til Troms og Finnmark.

We recommend: