Oppdatert statistikk

Sommeren er over og det betyr at aktiviteten minker for de som driver med motor. Det betyr også at antall besøkende på Motorhobby.no minker, men vi har fremdeles økning fra årene før. Per 21/09 har vi hatt over 40.000 besøkende. Takk for at dere bruker sidene våre!

Ny personvernforordning i EU - og snart også i Norge!

Motorhobby.no har dessverre hengt litt etter mht. å overholde bestemmelser ifb. med personvern. Men i forbindelse med at General Data Protection Regulation (GDPR) ble innført fredag 25.05.2018 i EU har også vi fått på plass en informasjonsside som viser hva vi samler inn av informasjon, hvilke kilder vi bruker, hvordan informasjonen behandles og hvilke rettigheter brukerne våre har ifb. med vår informasjonsbehandling. Siden finner du her: https://motorhobby.no/no/personvern

Som du vil se har vi allerede gjort en del for å ivareta personvernet men vi jobber for å styrke det ytterligere. Ett av tiltakene vi vil gjøre i løpet av sommeren er å innhente samtykke fra samtlige personer vi har registrert informasjon om på sidene våre. Å kontakte enkeltpersoner har vist seg å være veldig tidkrevende arbeid og for å unngå at dette blir nødvendig i fremtiden vil vi anbefale registrerte enheter (klubber, museer, verksteder, etc.) å benytte anonyme e-post adresser (dvs. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) heller enn personlige e-post adresser (dvs. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) som kontaktadresse.

Merk:

  • Det er VELDIG VIKTIG at din klubb også begynner arbeidet med å tilpasse seg den nye personvernforordningen før den trer i kraft i august 2018. Klubber som på det tidspunktet enda ikke har påbegynt dette arbeidet risikerer høye bøter, mens klubber som har startet arbeidet normalt sett ikke vil bli bøtelagt. Klubber tilsluttet et forbund bør snarest ta kontakt med forbundet sitt for å få råd om hvordan man etterlever det nye regelverket.

Motorhobby.no has unfortunately lagged behind when it comes to fulfilling the legal requirements relating to privacy for our site. But with the introduction of the General Data Protection Regulation (GDPR) on May 25th 2018 we finally managed to write an article that explains the type of information we gather, the sources we use, how the information is processed and which rights users of our site has when it comes to information management. You will find the page here: https://motorhobby.no/privacy

As you will see, we have already done quite a bit to maintain privacy but we are working to further enhance it. One of the things we will be doing during the summer is to aquire consent from all persons we have registered information about on our pages. Getting in touch with private persons have proven to be a time consuming task in the past and to avoid having to do it in the future we recommend that the clubs use anonymous e-mail addresses (i.e. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) rather than personal e-mail addresses (e.g. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) as contact address.

Note:

  • It is VERY IMPORTANT that your club also find out what you need to do before the introduction of GDPR in Norway in August 2018. If you do nothing, the organization may be served heavy fines. Clubs that have started the work to get compliant will normally not be fined, though. Clubs associated with an association (LMK, AMCAR, etc.) should contact them as soon as possible to ask advice on how to comply with the new law.

Med vennlig hilsen / Regards, Motorhobby.no

Hjelp oss med å forbedre arrangementskalenderen!

Motorhobby.no har p.t. over 500 arrangementer registrert, som vi primært har hentet fra følgende kilder:

  • Facebook arrangementer
  • Google Calendar
  • Bladet Norsk Motorveteran
  • Klubb hjemmesider

Dessverre har ikke alle disse kildene nøyaktig nok informasjon om arrangementene.

Read more ...

We recommend

Panvulk
Meguiars
Norsk Prol AS