• Oversikt3
 • Nyheter3
 • Kart3
 • HvaSkjer3
 • Toppliste3
 • Kontakt3
 • TipsOss3

Ny personvernforordning i EU - og snart også i Norge!

Motorhobby.no har dessverre hengt litt etter mht. å overholde bestemmelser ifb. med personvern. Men i forbindelse med at General Data Protection Regulation (GDPR) ble innført fredag 25.05.2018 i EU har også vi fått på plass en informasjonsside som viser hva vi samler inn av informasjon, hvilke kilder vi bruker, hvordan informasjonen behandles og hvilke rettigheter brukerne våre har ifb. med vår informasjonsbehandling. Siden finner du her: https://motorhobby.no/no/personvern

Som du vil se har vi allerede gjort en del for å ivareta personvernet men vi jobber for å styrke det ytterligere. Ett av tiltakene vi vil gjøre i løpet av sommeren er å innhente samtykke fra samtlige personer vi har registrert informasjon om på sidene våre. Å kontakte enkeltpersoner har vist seg å være veldig tidkrevende arbeid og for å unngå at dette blir nødvendig i fremtiden vil vi anbefale registrerte enheter (klubber, museer, verksteder, etc.) å benytte anonyme e-post adresser (dvs. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) heller enn personlige e-post adresser (dvs. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) som kontaktadresse.

Merk:

 • Det er VELDIG VIKTIG at din klubb også begynner arbeidet med å tilpasse seg den nye personvernforordningen før den trer i kraft i august 2018. Klubber som på det tidspunktet enda ikke har påbegynt dette arbeidet risikerer høye bøter, mens klubber som har startet arbeidet normalt sett ikke vil bli bøtelagt. Klubber tilsluttet et forbund bør snarest ta kontakt med forbundet sitt for å få råd om hvordan man etterlever det nye regelverket.

Motorhobby.no has unfortunately lagged behind when it comes to fulfilling the legal requirements relating to privacy for our site. But with the introduction of the General Data Protection Regulation (GDPR) on May 25th 2018 we finally managed to write an article that explains the type of information we gather, the sources we use, how the information is processed and which rights users of our site has when it comes to information management. You will find the page here: https://motorhobby.no/privacy

As you will see, we have already done quite a bit to maintain privacy but we are working to further enhance it. One of the things we will be doing during the summer is to aquire consent from all persons we have registered information about on our pages. Getting in touch with private persons have proven to be a time consuming task in the past and to avoid having to do it in the future we recommend that the clubs use anonymous e-mail addresses (i.e. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) rather than personal e-mail addresses (e.g. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) as contact address.

Note:

 • It is VERY IMPORTANT that your club also find out what you need to do before the introduction of GDPR in Norway in August 2018. If you do nothing, the organization may be served heavy fines. Clubs that have started the work to get compliant will normally not be fined, though. Clubs associated with an association (LMK, AMCAR, etc.) should contact them as soon as possible to ask advice on how to comply with the new law.

Med vennlig hilsen / Regards, Motorhobby.no

Hjelp oss med å forbedre arrangementskalenderen!

Motorhobby.no har p.t. over 500 arrangementer registrert, som vi primært har hentet fra følgende kilder:

 • Facebook arrangementer
 • Google Calendar
 • Bladet Norsk Motorveteran
 • Klubb hjemmesider

Dessverre har ikke alle disse kildene nøyaktig nok informasjon om arrangementene.

Les mer …

Vi anbefaler

Amcar
Norsk Motorveteran
Panvulk
Norsk Prol AS
Velkommen som ny bruker av Motorhobby!

Motorhobby.no har som mål å presentere den mest komplette oversikten over motorhobbyen - inkl. arrangementer - på nett i Norge. På sidene våre finner du bl.a.:

Oversikt over klubber, museer, samlinger, verksteder og mye annet innen motorhobbyen
Du kan søke etter kategori, fylke, type, osv. Hver registrering har sin egen side med opplysninger som adresse, telefonnummer, epost, nettsider og kartplassering. Sistnevnte gjør at man kan få reisebeskrivelse fra hvor som helst i Norge og til oppført adresse.

Oversikt over motor relaterte arrangementer
Mellom mai og oktober har Motorhobby til en hver tid registrert mer enn 500 motor relaterte arrangementer i vår arrangementskalender. Vi registrerer og legger ut arrangementer over hele landet (og unntaksvis også utenlands). Arrangementene er knyttet mot arrangøren(e), slik at man både kan finne dem i arrangementskalenderen og på arrangørens informasjonsside hos Motorhobby.

Nyheter, både innen hobbyen og for nettstedet
Av og til skjer det noe som vi mener at motorfolket bør få med seg. Vi videreutvikler også sidene kontinuerlig og det hender derfor også at vi ønsker å presentere en nyhet.

Kart som viser hvor du finner registreringene
Vi forsøker å finne ut hvor klubbene har medlemsmøter, hvor man finner museer osv. Disse lokasjonene kan du finne enten på registreringens side eller du kan gå inn på et oversiktskart og se alle oppføringer per fylke.

Topplister
Lurer du på hvilket forbund som har flest medlemmer? Eller hvilken klubb som har flest medlemmer i ditt fylke? Topplistene våre gir deg svaret!

Vi håper at du vil gjøre bruk av disse nettsidene og vil anbefale dem til andre, både i inn- og utland. Følg gjerne også med på sidene etter hvert som de utvikles og tips oss om feil eller mangler, ting du ønsker at vi utvikler eller oppføringer vi mangler via tips skjemaet. Bruk gjerne også kontakt skjemaet om du oppdager opplysninger som er feil eller bør endres.

Velkommen til www.motorhobby.no og vår arrangementskalender!