Motorhobby

Våre samarbeidspartnere

Amcar
NMCU
LMK

Motorhobby.no har p.t. over 500 arrangementer registrert, som vi primært har hentet fra følgende kilder:

 • Facebook arrangementer
 • Google Calendar
 • Bladet Norsk Motorveteran
 • Klubb hjemmesider

Dessverre har ikke alle disse kildene nøyaktig nok informasjon om arrangementene. Her er noen eksempler på "feil" vi har sett som gjør at kvaliteten på registreringen går ned:

 • En klubb velger å legge ut et arrangement for en annen klubb og blir dermed feilaktig registrert som arrangør
 • En arrangør legger ut arrangementet kun med start/slutt dag, noe som gjør at start/slutt tidspunkt settes til 02:00 (UTC), 01:00 e.l.
 • Arrangøren legger ikke inn noe oppmøtested
 • Arrangøren legger ikke ut noe beskrivelse av arrangementet
 • Arrangøren skriver kun at "mer informasjon kommer"

For å rette manglene forsøker vi gjerne å søke etter arrangementet på internett, vi benytter informasjon fra tidligere arrangementer om vi finner det, forsøker å kontakte folk som er tilknyttet arrangementet, etc. Som du kanskje forstår gjør det at vi tidvis får ganske mye merarbeid med å få registrert arrangementet med korrekt informasjon. Klarer vi ikke det vil resultatet bli at vi eksempelvis legger inn følgende tekst i beskrivelsen:

OBS:

 • Start- og sluttidspunkt er usikkert - sjekk med arrangør/kontaktperson(er) for nøyaktige opplysninger.

At publikum får merarbeid ved å skulle delta på et arrangement gjør ganske enkelt at arrangøren får færre besøkende, noe som skulle være unødvendig. Men hva skal så til for at et arrangementet skal bli korrekt registrert? Jo, da må minimum følgende opplysninger være tilgjengelig:

 • Navn på arrangementet
 • Navn på arrangør/arrangører
 • Dato/datoer og tidspunkter for start og slutt for hver dag
 • Sted der det skal være (gateadresse/GPS koordinater)
 • Kontaktinformasjon for arrangementet
 • Kort beskrivelse av type arrangement

I tillegg vil følgende informasjon berike registreringen og gjøre arrangementet mer interessant for publikum:

 • Program for arrangementet (tid, hva skjer, etc.)
 • Pris for deltakelse, inngang, overnatting, etc.
 • Tidsfrist for påmelding
 • Bilde som illustrasjon
 • Lenke til påmeldingsside
 • Lenke til invitasjon (e.g. billettservice arrangement)
 • Lenke til arrangementsinformasjon (e.g. Facebook arrangement)

Ved å registrere arrangementer på Facebook oppnår man følgende:

 • Ved å fylle ut tilgjengelige felter i Facebook arrangementet får publikum det meste av den informasjonen man trenger å vite
 • Brukere på Facebook får arrangementet registrert i kalenderen på Smart telefonen ved å markere at de skal delta på arrangementet/at de finner det interessant
 • Ved å opprette arrangement på Facebook er det lett for Motorhobby.no å hente ut arrangementsinformasjonen

PS:
Motorhobby.no har i skrivende stund ikke noen side der man selv kan registrere arrangementer. Dette er på vei men inntil det er klart kan du melde inn arrangementer til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Med vennlig hilsen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i Motorhobby.no

We recommend: