Nordenget Gårdsmuseum - Markabygda

Visits MUST be arranged in advance.

Collection of record players, telephones, calculators, radios, sewing machines, chainsaws, a lot of farm equipment, tractors, cars, motorcycles, mopeds, horse racing, turbine, synchemine (drip tank), 50's of kitchens and much, much more and more.

Besøk MÅ avtales på forhånd.

Samling av platespillere, telefoner, regnemaskiner, radioer, symaskiner, motorsager, mye gårdsredskaper, traktorer, biler, motorsykkel, mopeder, hestevandring, turbin, synkemine(dropptank), 50talls kjøkken og mye, mye mer av stort og smått.

Address

 • Bonsakbakken 7
 • 7622
 • MARKABYGDA
 • Norway
 • Bonsakbakken 7
 • 7622
 • MARKABYGDA
 • Norway

Contact

 • Telephone: +47 917 16 286
 • Telefon: +47 917 16 286
 • E-Mail:
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Epost:
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

On the map

Fill in your address into the address field below the map and the shortest route will be calculated.

På kartet

Fyll inn adressen din inn i feltet under kartet og den korteste ruten vil bli kalkulert.

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.

We recommend: