Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

Organization ID 976 541 537, LMK

Founded

03 February 1979

Approx. 48.600 members, divided among 142 affiliated clubs.

Members

48622

Postal Address

 • Øvre Slotts gate 2 B
 • 0157 OSLO
 • Norway

Visiting Address

 • Øvre Slotts gate 2 B
 • 0157 OSLO
 • Norway

Contact

 • Telephone: +47 22 41 39 00
 • Fax: +47 22 41 39 01
 • E-Mail:
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Events

ENDRET DATO - LMKs Landsmøte Gardermoen, sep/2021- Landsforbundet av motorhistoriske kjøretøyklubber

September 18, 2021 @ 09:30 until September 18, 2021 @ 17:00

Saker ifølge vedtektene.

LANDSMØTE I LMK 18.09.2021. VIKTIG MELDING TIL ALLE LMK-KLUBBENE!!!

Corona-pandemien har medført to tidligere utsettelser av LMKs Landsmøte. Situasjonen p.t. tilsier at vi går bedre tider i møte med hensyn til den vaksinasjonsprosessen som nå pågår.

Prognoser regner med at etter sommeren 2021 er de fleste fullvaksinerte, og vi kan forvente en mer normalisert hverdag.

Derfor har vi satt en dato for Landsmøte i LMK: Lørdag 18.09.2021 på Scandic Airport Hotel på Gardermoen.

Derimot er det slik at LMKs vedtekter krever at minst 1/3 av våre eierklubber er tilstede for at Landsmøtet skal være beslutningsdyktig. Med andre ord innebærer dette i overkant av 50 klubber. Hotellet setter også en avbestillingsfrist, som innebærer at kostnader påløper etter denne dato. LMK trenger derfor en visshet for at nettopp din klubb ønsker å stille.

Med bakgrunn i overnevnte trenger vi derfor en tilbakemelding på hvilke LMK-klubber, som kommer. På nåværende tidspunkt trenger vi ikke å vite navn eller antall delegater, så dette blir kun en status på hvor mange klubber som ønsker å stille. Mer informasjon og en mer endelig frist vil komme etter sommeren.

Vi må derfor ha tilbakemelding fra dere innen fredag 16.07.2021. Dette sendes til post@lmk.no.

Vi ser frem til igjen til å kunne samles og treffe viktige beslutninger for vår egen fremtid!

Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen

Stein Christian Husby Generalsekretær LMK Øvre Slottsgate 2B NO- 0157 OSLO +47 465 08 165 / 22 41 39 00

Sub Club/Branches/Dealers

On the map

Fill in your address into the address field below the map and the shortest route will be calculated.

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.

We recommend: