Som de fleste kanskje har fått med seg har Motorhobby så langt kun videreformidlet arrangementskalendere fra andre på våre sider. Vi har imidlertid lenge hatt et ønske om å koble arrangementene mot arrangørene vi har registrert på våre sider, noe som har vært komplisert og tidkrevende å få til. Vi bestemte oss derfor for å utvikle vår egen arrangementskalender og etter mange måneders arbeid kan vi ENDELIG vise et foreløpig resultat: http://www.motorhobby.no/no/events-tmp Vi trenger fortsatt en del tid for å få kalenderen helt klar, men her er noe av det vi har fått til så langt:
  • Arrangementene hentes inn automatisk fra Facebook, redigeres av oss og legges ut
  • Hvert arrangement har en tittel som inkluderer en av arrangørene
  • Hvert arrangement har et start- og sluttidspunkt oppgitt
  • Alle arrangementer har oppmøtestedet oppgitt
  • Alle arrangementer har en beskrivelse
  • Arrangementer hvor vi har prisinformasjon har det oppgitt
  • Arrangementer som har flere arrangører vil få samtlige arrangører listet opp
  • Arrangører vil få arrangementene listet opp på siden sin(!)
Merk:
  • For å få en mest mulig komplett arrangementskalender må Facebook brukeren vår - Motorhobby No - være venn med/være i gruppen til/like siden til arrangøren. Vi har forsøkt å bli venn med alle arrangører som benytter en brukerkonto, meldt oss inn i alle grupper vi kan se at arrangører bruker og forsøkt å like alle sider (Page) som arrangører benytter men vi mangler fortsatt positivt svar fra en del arrangører. I skrivende stund kan vi derfor tilby arrangører som ikke finner sitt arrangement i oversikten å sende oss et Tips (http://www.motorhobby.no/no/send-tip/lang/nb-NO) men mulighet for å registrere arrangementet med et skjema som hjelper arrangøren med å fylle ut rett informasjon kommer i høst.

We recommend

Panvulk
Meguiars
Norsk Prol AS