LMK-klubber: HUSK å søke om refusjon av mva for regnskapsåret 2020 FØR 19. juni/2021 - Landsforbundet av motorhistoriske kjøretøyklubber

LMK-klubber: HUSK å søke om refusjon av mva for regnskapsåret 2020 FØR 19. juni/2021 - Landsforbundet av motorhistoriske kjøretøyklubber

June 01, 2021 @ 00:00 until June 19, 2021 @ 00:00

Hei alle sammen

Da er det igjen tid for å søke om refusjon av mva for regnskapsåret 2020. LMK regnes som sentralledd i denne prosessen og vi søker for alle våre underledd (klubbene).

Vi håper at mange av klubbene benytter seg av denne muligheten som er rettet inn mot frivillige organisasjoner og lag. Her ligger en betydelig inntektskilde for klubbene. Som LMK klubb forestår vi hele denne søknadsprosessen, vi tar ingen gebyrer og dekker alle eksterne revisjonskostnader. Det eneste klubben trenger å gjøre er og sende inn fjorårets regnskap underskrevet av klubbens kasserere og valgte revisor og fylle ut vedlagte skjema. Alt sammen sendes til post@lmk.no

Søknadsfrist 18. juni 2021.

Husk at klubben må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Som tidligere år vil LMK bekrefte at søknaden er mottatt. Hvis klubben ikke mottar en slik bekreftelse må klubben selv ta kontakt med administrasjonen i LMK om dette.

Mer info om ordningen finnes her: Om momskompensasjon generell ordning - Lotteri- og stiftelsestilsynet (lottstift.no)

Med hilsen LMK Kristin Risø Øvre Slottsgate 2 b, 0157 Oslo Tlf. 22 41 39 00

SØKNAD OM MOMSKOMPENSASJON FOR 2021

Søknad fra klubbene i Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber. Send skjemaet med vedlegg på e-post: post@lmk.no eller pr. post: LMK, Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo. SØKNADSFRIST 18. JUNI 2021

Tiden er igjen inne for å søke momskompensasjon på bakgrunn av totale driftskostnader for regnskapsåret 2020. LMK benytter seg av forenklet søknad. Husk at klubben må være registrert i Frivillighetsregisteret. Fyll ut skjemaet under og legg ved regnskapet til klubben, underskrevet av kasserer og oppnevnt revisor. Det er LMK, som sentralledd, som søker på vegne av alle eierklubbene tilsluttet LMK. For de klubbene som har avvikende regnskapsår, legges det siste godkjente regnskapet til grunn.

Navn på klubb / forening: * Organisasjonsnummer: Kontaktperson i klubben: e-post / telefon til kontakt: Kontonummer for utbetaling av tildelt beløp:

Søknad Beløp Totale driftskostnader fra revidert regnskap 2020

- renter på lån og evt. andre finanskostnader

- kostnadsførte nybygging, påbygging og ombygging for bygg anlegg eller annen fast eiendom

Sum søknad

Kompensasjonsbeløpet blir beregnet av Lotteri- og stiftelsestilsynet midt i desember, og kompensasjonen vil bli utbetalt i siste halvdel av desember 2021.

Vedlegg som skal følge søknaden: Revidert regnskap – underskrevet av kasserer og oppnevnt revisor. Alle som søker må sende med regnskapet, selv om dette er innsendt tidligere i år.

Forskrifter for MVA-kompensasjonen kan lastes ned her: https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-generell-ordning/

Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber Nationwide | Activity @ Landsdekkende arrangement/nationwide event.

We recommend: